Արաքս համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1137 Հեստապարային ակումբի համար թույլտվություն  300000Տարեկան300000 Ընտրել
1140 է) Համայնքի տարածքում առևտրի, հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտները, բաղնիքները (սաունաները), խաղատները ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար  15000Եռամսյակային15000 Ընտրել
1133ԲԵ -մինչև 300 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող անհատական բնակելի, այդ թվում այգեգործական (ամառանոցային) տների, ինչպես նաև 200քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող և հասարակական և արտադրական նշանակության օբյեկտների համար  100000Միանվագ100000 դրամ Ընտրել
1137Ա - ոգելից խմիչքի և ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում /200-500քմ համար/  70150Եռամսյակային70150 Ընտրել
1140Բ -հանրային սնունդի և զվարճանքի օբյեկտների համար  100000Տարեկան100000 Ընտրել
1351Բ -տեղական վճարներ աճուրդի և մրցույթի մասնակցելու համար  10000Միանվագ10000 Ընտրել
1140Ա - առևտրային օբյեկտների համար թույլտվություն ժամը 24:00-ից հետո աշխատելու համար  50000Տարեկան50000 Ընտրել
1140Գ - բաղնիքների (սաունաների) համար  500000Տարեկան500000 Ընտրել
1140Դ - խաղատների կազմակերպման համար  1000000Տարեկան1000000 Ընտրել
1140Զ - վիճակախաղերի կազմակերպման համար 900325003961150000Տարեկան150000 Ընտրել
1146 Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար /26քմ համար/ 900325002732 5000Եռամսյակային5000 Ընտրել
1146Ա - հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար 9003250027325000Եռամսյակային5000-50000 Ընտրել
1146Բ - ոչ հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար/26քմ համար/ 900325002732 1000Եռամսյակային1000 Ընտրել
1351Զ Տեղական վճարներ համայնքային ենթակայության մանկապարտեզների ծառայություններից օգտվողների համար ծնող գումար  8000Ամսական8000 դրամ Ընտրել
1137Ը - ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում /26-50քմ համար/ 90032515417811000Եռամսյակային11000 Ընտրել
1137Թ - ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում /50-100քմ համար/ 17000Եռամսյակային17000 Ընտրել
1137Ժ - ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում /100-200քմ համար/  22500Եռամսյակային22500 Ընտրել
1137Ի - ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում /200-500քմ համար/ 35000Եռամսյակային35000 Ընտրել
1137Լ - ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում /500 և ավել քմ/  100000Եռամսյակային100000 Ընտրել
1137Խ - ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում /26-50քմ համար/  11000Եռամսյակային11000 Ընտրել
1137Ծ - ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում /50-100քմ համար/  17000Եռամսյակային17000 Ընտրել
1137Կ - ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում /100-200քմ համար/  22000Եռամսյակային22000 Ընտրել
1137Հ - ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում /200-500քմ համար/  35150Եռամսյակային35150 Ընտրել
1137Ձ - ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում /500 և ավելի քմ համար/  100000Եռամսյակային100000 Ընտրել
1146Գ Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար /26-50քմ համար/  5000Եռամսյակային5000 Ընտրել
1146Դ Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար /50-100քմ համար/  10000Եռամսյակային10000 Ընտրել
1146Ե Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար /100-200քմ համար/  15000Եռամսյակային15000 Ընտրել
1146Խ - ոչ հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար/26-50քմ համար/  2000Եռամսյակային2000 Ընտրել
1146Ծ - ոչ հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար/50-100քմ համար/  4000Եռամսյակային4000 Ընտրել
1146Շ - ոչ հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար/500 և ավելի քմ համար/  25000Եռամսյակային25000 Ընտրել
1137ԱԱ - ոգելից խմիչքի և ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում /200-500քմ համար/ 90032517009170150Եռամսյակային70150 Ընտրել
1137ԱԳ - ոգելից խմիչքի և ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում /200-500քմ համար/ 90032518319370150Եռամսյակային70150 Ընտրել
1137ԱԴ - ոգելից խմիչքի և ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում /200-500քմ համար/ 90032515909470150Եռամսյակային70150 Ընտրել
1137ԱԶ - ոգելից խմիչքի և ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում /200-500քմ համար/ 90032516517470150Եռամսյակային70150 Ընտրել
1137ԱԷ - ոգելից խմիչքի և ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում /200-500քմ համար/ 90032518020770150Եռամսյակային70150 Ընտրել
1137ԱԸ - ոգելից խմիչքի և ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում /200-500քմ համար/ 90032519209570150Եռամսյակային70150 Ընտրել
1137ԱԹ - ոգելից խմիչքի և ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում /200-500քմ համար/ 90032516620670150Եռամսյակային70150 Ընտրել
1137ԱԻ - ոգելից խմիչքի և ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում /200-500քմ համար/ 90032517109970150Եռամսյակային70150 Ընտրել
1137ԱԽ - ոգելից խմիչքի և ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում /200-500քմ համար/ 90032515209970150Եռամսյակային70150 Ընտրել
1137ԱԲ - ոգելից խմիչքի և ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում /200-500քմ համար/ 90032515309770150Եռամսյակային70150 Ընտրել
1137ԱԵ - ոգելից խմիչքի և ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում /200-500քմ համար/ 90032516222170150Եռամսյակային70150 Ընտրել
1137ԱԺ - ոգելից խմիչքի և ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում /200-500քմ համար/ 90032518209670150Եռամսյակային70150 Ընտրել
1137ԱԾ - ոգելից խմիչքի և ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում /200-500քմ համար/ 90032515409570150Եռամսյակային70150 Ընտրել
1139Բ զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար 900325170174200000Տարեկան200000 Ընտրել
1133ԱԵ -մինչև 300 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող անհատական բնակելի, այդ թվում այգեգործական (ամառանոցային) տների, ինչպես նաև 200քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող և հասարակական և արտադրական նշանակության օբյեկտների համար 9003251532127500Միանվագ7500 դրամ Ընտրել
1133ԱԸ -մինչև 300 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող անհատական բնակելի, այդ թվում այգեգործական (ամառանոցային) տների, ինչպես նաև 200քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող և հասարակական և արտադրական նշանակության օբյեկտների համար 9003251702087500Միանվագ7500 դրամ Ընտրել
1133ԱԺ -մինչև 300 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող անհատական բնակելի, այդ թվում այգեգործական (ամառանոցային) տների, ինչպես նաև 200քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող և հասարակական և արտադրական նշանակության օբյեկտների համար 9003251801817500Միանվագ7500 դրամ Ընտրել
1133ԱԼ -մինչև 300 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող անհատական բնակելի, այդ թվում այգեգործական (ամառանոցային) տների, ինչպես նաև 200քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող և հասարակական և արտադրական նշանակության օբյեկտների համար 9003251831857500Միանվագ7500 դրամ Ընտրել
1139Գ զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար 900325183201200000Տարեկան150000 Ընտրել
1139Դ զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար 900325003615200000Տարեկան150000 Ընտրել
1139Ե զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար 900325180231200000Տարեկան150000 Ընտրել
1139Ը զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար 900325192186200000Տարեկան150000 Ընտրել
1351ԶԱ Տեղական վճարներ համայնքային ենթակայության մանկապարտեզների ծառայություններից օգտվողների համար ծնող գումար 9003250063258000Ամսական8000 դրամ Ընտրել
1351ԶԲ Տեղական վճարներ համայնքային ենթակայության մանկապարտեզների ծառայություններից օգտվողների համար ծնող գումար 9003250031698000Ամսական8000 դրամ Ընտրել
1351ԶԳ Տեղական վճարներ համայնքային ենթակայության մանկապարտեզների ծառայություններից օգտվողների համար ծնող գումար 9003250030948000Ամսական8000 դրամ Ընտրել
1351ԶԴ Տեղական վճարներ համայնքային ենթակայության մանկապարտեզների ծառայություններից օգտվողների համար ծնող գումար 9003250067258000Ամսական8000 դրամ Ընտրել
1351ԶԵ Տեղական վճարներ համայնքային ենթակայության մանկապարտեզների ծառայություններից օգտվողների համար ծնող գումար 9003250029308000Ամսական8000 դրամ Ընտրել
1351ԶԹ Տեղական վճարներ համայնքային ենթակայության մանկապարտեզների ծառայություններից օգտվողների համար ծնող գումար 9003250033268000Ամսական8000 դրամ Ընտրել
1351ԶԺ Տեղական վճարներ համայնքային ենթակայության մանկապարտեզների ծառայություններից օգտվողների համար ծնող գումար 9003250032508000Ամսական8000 դրամ Ընտրել
1351ԶԻ Տեղական վճարներ համայնքային ենթակայության մանկապարտեզների ծառայություններից օգտվողների համար ծնող գումար 9003250032018000Ամսական8000 դրամ Ընտրել
1351ԶԶ Տեղական վճարներ համայնքային ենթակայության մանկապարտեզների ծառայություններից օգտվողների համար ծնող գումար 9003250067098000Ամսական8000 դրամ Ընտրել
1351ԶԸ Տեղական վճարներ համայնքային ենթակայության մանկապարտեզների ծառայություններից օգտվողների համար ծնող գումար 9003250070048000Ամսական8000 դրամ Ընտրել
1146Զ Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար /200-500քմ համար/  30000Եռամսյակային30000 Ընտրել
1137Բ Հեստապարային ակումբի համար թույլտվություն 900325004233300000Տարեկան300000 Ընտրել
1133ԱԲ -մինչև 300 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող անհատական բնակելի, այդ թվում այգեգործական (ամառանոցային) տների, ինչպես նաև 200քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող և հասարակական և արտադրական նշանակության օբյեկտների համար 9003251592767500Միանվագ7500 դրամ Ընտրել
1133ԱԳ -մինչև 300 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող անհատական բնակելի, այդ թվում այգեգործական (ամառանոցային) տների, ինչպես նաև 200քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող և հասարակական և արտադրական նշանակության օբյեկտների համար 9003251622887500Միանվագ7500 դրամ Ընտրել
1133ԱԴ -մինչև 300 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող անհատական բնակելի, այդ թվում այգեգործական (ամառանոցային) տների, ինչպես նաև 200քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող և հասարակական և արտադրական նշանակության օբյեկտների համար 9003251650917500Միանվագ7500 դրամ Ընտրել
1133ԱԶ -մինչև 300 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող անհատական բնակելի, այդ թվում այգեգործական (ամառանոցային) տների, ինչպես նաև 200քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող և հասարակական և արտադրական նշանակության օբյեկտների համար 9003251921787500Միանվագ7500 դրամ Ընտրել
1133ԱԷ -մինչև 300 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող անհատական բնակելի, այդ թվում այգեգործական (ամառանոցային) տների, ինչպես նաև 200քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող և հասարակական և արտադրական նշանակության օբյեկտների համար 9003251662307500Միանվագ7500 դրամ Ընտրել
1133ԱԹ -մինչև 300 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող անհատական բնակելի, այդ թվում այգեգործական (ամառանոցային) տների, ինչպես նաև 200քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող և հասարակական և արտադրական նշանակության օբյեկտների համար 9003251521807500Միանվագ7500 դրամ Ընտրել
12

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ